KIITOS

TACK FÖR OSS!

       Makkara Yksi levde på Eskilsgatan 1B i Eskilstuna mellan 2017 - 2021. Tack för fyra fantastiska år.